დასაწყისი

გადაღების დრო

2019 (20)
იანვარი (3) მაისი (17)
2018 (84)
სექტემბერი (78) დეკემბერი (6)
2017 (189)
იანვარი (4) თებერვალი (6) აპრილი (47) აგვისტო (29) სექტემბერი (89) ოქტომბერი (1) ნოემბერი (13)
2016 (183)
იანვარი (2) თებერვალი (28) ივნისი (35) ივლისი (2) აგვისტო (64) სექტემბერი (41) დეკემბერი (11)
2015 (15)
ოქტომბერი (15)
2013 (142)
იანვარი (73) თებერვალი (1) მარტი (8) აპრილი (34) მაისი (10) ივნისი (14) ივლისი (1) აგვისტო (1)
2012 (243)
იანვარი (6) თებერვალი (53) მარტი (7) აპრილი (15) მაისი (8) ივნისი (2) ივლისი (8) აგვისტო (22) სექტემბერი (77) ოქტომბერი (16) დეკემბერი (29)
2011 (53)
სექტემბერი (45) ნოემბერი (3) დეკემბერი (5)